Hazır Besiyerleri

  hazır besiyeri
   

  Kromejenik Salmonella Agar
  Salmonella hazır besiyeri

  Plate Count Agar
  Plate count agar 

  MERCK HAZIR BESİYERLERİ

  -Rambach Agar
  -Plate Count Agar
  -Blood Agar
  -Malt Extract Agar
  -XLT Agar
  -SS Agar
  -Mac Conkey Agar
  -Wort Agar
  -Endo Agar
  -Caso Agar
  -Baird Parker Agar
  -Salmonella
  -Toplam canlı
  -Patojen Mikroorganizmalar
  -Mantar , Maya , Küf
  -Shigella , Salmonella
  -Shigella , Salmonella
  -E.Coli , Coliform
  -Mantar , Maya
  -E.Coli , Coliform
  -Universal
  -Staphylococcus Areus
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri
  20 ad. Hazır Petri

  hazır besiyeri  DİATEK HAZIR BESİYERLERİ

  Besiyerlerimiz Dünya'nın en kaliteli markası olan Merck marka granül besiyerleri ile el değmeden otomatik dolum cihazları ile hazırlanmakta ve vakumla ambalajlanmaktadır. Üretilen her ürünün kalite kontrolu yapılmakta, istenildiği takdirde analiz sertifikası verilmektedir.

  besiyeri

  BUFFERED PEPTON WATER

  Mikrobiyolojik analizlerde zenginleştirme besiyeri olarak kullanılmaktadır. Analiz yapılacak gıda örneğine göre üretimi yapılmaktadır.

   

  9 ml'lik Buffered Pepton Water  90 ml'lik Buffered Pepton Water
  besiyeri 125


  RODAK PETRİDE BESİYER

  besiyeri

  Endüstriyel Analizde Kullanılan ve Portföyümüzde Bulunan Başlıca Besiyerleri

  Maya-Küf Sayımı
  • Potato Dextrose Agar (PDA)
  • Malt Extract Agar (MEA)
  • Wort Agar (WA)
  • Czapek-Dotoks Agar (CzA)
  • Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBCA)
  • Sabouraud’s Dekstroz Agar
  • Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar (OGYA)
  • Oxytetracycline Gentamicin Glucose Yeast Extract Agar (OGGYA)
  • Dichloran 18% Glycerol Agar (DG18A)

  Ozmofilik Maya Sayımı
  • %40 Sakkarozlu Malt Yeast Exract Agar

  Aflatoksijenik Küflerin Sayımı

  • Aspergillus flavus ve parasiticus Agar(AFPA)
  • Dichloran Rose bengal Yaest Extract Sucrose Agar (DRYES)

  Gıdalarda Salmonella Aranması

  • Buffered Peptone Water (BPW)
  • Selenite Cystine Broth (BPW)
  • Rappaport-Vassilliadis (RV) Enrichment Broth
  • Brillant Green Agar (BGA)
  • Bismuth Sulphate Agar (BSA)
  • Triple Sugar Iron Agar (TSIA)
  • Lysine Iron Agar(LIA)
  • Nutrient Agar (NA)
  • Rambach Agar
  • Salmonella Shigella Agar (SSA)

  Toplam Canlı Sayımı

  • Plate Count Agar (PCA)
  • Süt tozlu Plate Count Agar

  Stapylococcus (S.aureus) Sayımı

  • Baird Parker Agar (BPA)
  • Baird-Parker RPF Agar (RPF-BPA)
  • Brolacin Agar
  • Vogel-Johnson Agar
  • Kranep Agar
  • Mannitol Salt phenol red agar
  • Chapman Agar
  • Brain Heart Infusion (BHI) Broth
  • DNase Agar
  • Tryticase Soy (TSA) Agar

  Clostridium perfringens Sayımı

  • Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSCA)
  • OPSP Agar
  • Differential Reinforced Clostridial Agar (DCRM)

  Koliform Grubu Bakteri Sayımı

  • Violet Red Bile (Lactose) Agar

  Toplam Koliform, Fekal Koliform ve Escherichia coli Sayımı

  • Mac Conkey Broth
  • Lauryl Sülfat Tryptose Broth (LST)
  • Brillant Green Lactose Bile Broth
  • EC Broth (EC)
  • LMX Broth
  • Mossel Broth
  • MUG’lu LST
  • MUG’lu VRB Agar
  • Eozin Metilen Blue Agar (EMB)
  • Deoxycholate Agar
  • Endo Agar,Brillant Green Agar

  Gıdalarda E.coli O157:H7 Aranması

  • Sorbitol-MacConkey Agar (SMAC),
  • Hemorrhagic colitis agar (HC),
  • Modifiye Triptik soy Broth (mTSB),
  • Phenol Red Sorbitol Agar (PRS),
  • modifiye Eosine Methylen Blue Agar (mEMB),
  • potasyum tellürit ve sefiksim ile zenginlestirilmiş SMAC Agar (TC-SMAC)

  Bacillus cereus Sayımı

  • Monnitol eggyolk polimiksin agar (MYPA)
  • Bacillus cereus Selective Agar
  • Bacillus cereus Chromogenic Agar

  Listeria monocytogenes Aranması

  • Fraser broth
  • PALCAM Agar
  • Oxford Agar
  • Listeria enrichment broth (LEB)

  Tüm Hakları Saklıdır. Cihan Hijyen Ürünleri © 2003-2017

  Yeni Adresimiz

  JoomSpirit